Activitati

• Analize şi cercetări cu privire la segregarea pe bază de gen
• Organizarea de programe de educaţie non-formală – ateliere de creaţie, tabere, cursuri şi seminarii – care utilizează metode inovative bazate pe cultură (muzică, dans, arte dramatice, arte vizuale etc.) şi voluntariat
• Dezvoltarea unor baze de date cu voluntarii disponibili din judeţul Sibiu şi organizaţiile care lucrează sau au nevoie de voluntari şi facilitarea contactelor dintre aceştia
• Furnizarea unor cursuri specific pentru voluntarii proprii, voluntari externi şi orgaizaţii nonguvernamentale car elucrează cu voluntari, pe diferite teme de interes ca: metode de educaţie non-formala, comunicare, leadership, managementul voluntarilor, fund-raising etc..
• Furnizarea serviciilor de consultanţă si asistenţă pentru începerea unei activităţi/independente sau pentru iniţierea unei afaceri care să include, fără a se limita la acestea: servicii juridice, de marketing, financiare, metode si tehnici eficiente de management si alte servicii de consultanţă
• Furnizarea de servicii suport pentru femeile care au abandonat studiile şi/sau locul de muncă pentru creşterea şi îngrijirea copiilor, în vederea reintegrării acestora pe piaţa muncii şi dezvoltării carierei – servicii ce cuprind, fără a se limita la acestea: cursuri de califcare/recalificare şi specializare, sesiuni de dezvoltare a competenţelor antreprenoriale, leadership, competenţe de comunicare şi alte competenţe orizontale, servicii de consultanţă pentru iniţierea şi dezvoltarea unei afaceri la domiciliu sau pentru dezvoltarea carierei
• Dezvoltarea de parteneriate cu autorităţi publice locale/regionale/naţionale, instituţii ăpublice şi/sau alte persoane juridice de drept public sau privat în vederea derulării unor proiecte şi activităţi conforme cu misiunea, scopul şi obiectivele Asociaţia ACTIV
• Desfăşurarea unor activităţi economice aducătoare de venituri – începând cu amenajarea şi gestionarea unui magazin în care se vor comercializa obiecte de îmbrăcăminte şi accesorii, minim 50% dintre acestea fiind realizate de beneficiari ai Asociaţiei în cadrul diferitelor activităţi educative şi recreaţionale. Magazinul va fi amplasat în Municipiul Sibiu.