DESPRE NOI

Asociatia pentru cultura tineret si initiative de voluntariat ACTIV este una dintre cele 11 ONG-uri constituite în cadrul proiectului ”ACTINT” – Activarea grupurilor vulnerabile prin lanturi valorice integrate de intreprinderi sociale, ONG-uri care vor gestiona tot atâtea intreprinderi sociale, creând 48 noi locuri de muncă dintre care minim 36 pentru persoane din diferite categorii vulnerabile: persoane cu dizabilități, familii cu mai mult de 2 copii, familii monoparentale, beneficiari de venit minim garantat, persoane de etnie roma și tineri care au părăsit sistemul instituționalizat de protecție a copilului.

Asociatia pentru cultura tineret si initiative de voluntariat ACTIV are personalitate juridică fiind
inregistrat in Registrul Asociațiilor și Fundațiilor de pe lângă Judecătoria Sibiu cu nr. 10/27.01.2015
Documentele oficiale ale organizatiei (Hotărîre Judecătorească, CUI) sunt disponibile aici.