Misiune, Viziune, Scop

Misiunea Asociaţiei ACTIV este de a contribui activ la susţinerea tuturor persoanelor care au nevoie de educaţie formală şi non-formală în procesul lor de atingere a obiectivelor personale si profesionale prin facilitarea accesului la informatii esentiale, abilitati cheie si instrumente educationale de top pentru dezvoltarea personala şi profesională

Viziunea Asociaţiei ACTIV: participare activă în societate şanse egale şi acces egal la o educaţie completă, atât prin mijloace formale dar mai ales non-formale, care sa asigure tuturor indivizilor o cariera corespunzatoare potentialului lor – indifferent de naţionalitate, gen, religie, apartenenţă etnică, statut social/economic, apartenenţă la diferite grupuri vulnerabile – persoane care se confruntă cu dificultăţi economice, sociale, educaţionale, geografice, diferenţe culturale, probleme de sănătate, deficienţă/dizabilitate şi orice alte dificultăţi.

Scopul Asociaţiei ACTIV este să susţină dezvoltarea unor indivizi şi comunităţi responsabile şi active şi să contribuie la îmbunătăţirea calităţii resurselor umane şi sprijinirea accesului la educaţie de-a lungul întregii vieţi, formare profesională şi dezvoltare personală în special pentru persoanele cu risc crescut de marginalizare socială.